What happens if your lithium battery is damaged?

Co se stane, když je vaše lithiová baterie poškozená?

Pokud je vaše lithiová baterie poškozena, může dojít k několika událostem. Tyto události jsou klasifikovány podle úrovně jejich rizika:

Události s nízkým rizikem jsou spojeny se sníženým výkonem baterie:
💥 nízké napětí,
💥Proud je malý a konečná kapacita nízká.
Tyto události nepředstavují hrozbu pro uživatele, ale měly by být monitorovány.

Vysoké riziko takto:
⚡Baterie se vznítí nebo exploduje
⚡ Únik elektrolytu (toxický a hořlavý)
⚡Lithium je extrémně reaktivní a může se vznítit při kontaktu s vodou (a dokonce i se vzdušnou vlhkostí). Přehřátí, přebití a nárazy také podporují tepelné reakce uvnitř lithiových baterií.
Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.