What is a battery?

Co to jest bateria?

Akumulator zwykle odnosi się do akumulatora kwasowo-ołowiowego, który jest rodzajem akumulatora i należy do akumulatora wtórnego. Jego zasada działania: podczas ładowania wykorzystuje zewnętrzną energię elektryczną do regeneracji wewnętrznego materiału aktywnego, przechowuje energię elektryczną jako energię chemiczną i ponownie przekształca energię chemiczną w energię elektryczną, gdy musi zostać rozładowana.

 

1 Jak działa bateria?

W akumulatorze jako elektrodę ujemną zastosowano siatkę ołowianego podłoża wypełnioną gąbczastym ołowiem (znaną również jako siatkę), a jako elektrodę dodatnią stosuje się siatkę ołowiowego podłoża wypełnioną dwutlenkiem ołowiu i rozcieńczony kwas siarkowy o gęstości 1,26-- Jako elektrolit stosuje się 1,33g/mlg/ml. Gdy akumulator rozładowuje się, metalowy ołów jest elektrodą ujemną, a reakcja utleniania zachodzi w celu wytworzenia siarczanu ołowiu; dwutlenek ołowiu jest elektrodą dodatnią, a reakcja redukcji zachodzi w celu wytworzenia siarczanu ołowiu. Gdy akumulator jest ładowany prądem stałym, na dwóch biegunach powstaje odpowiednio pierwiastek ołowiu i dwutlenek ołowiu. Po usunięciu źródła zasilania powraca ono do stanu sprzed rozładowania, tworząc baterię chemiczną. Akumulator kwasowo-ołowiowy można wielokrotnie ładować i rozładowywać. Jego jednoogniwowe napięcie wynosi 2V. Bateria to pakiet baterii składający się z jednej lub więcej pojedynczych komórek, nazywany baterią. Akumulator 8V, 24V. Na przykład akumulator używany w samochodzie (powszechnie znany jako akumulator) to zestaw akumulatorów składający się z 6 akumulatorów kwasowo-ołowiowych połączonych szeregowo w celu utworzenia akumulatora 12 V. Do tradycyjnych akumulatorów ołowiowych ładowanych na sucho (takich jak akumulatory samochodowe ładowane na sucho, akumulatory motocyklowe ładowane na sucho itp.), wodę destylowaną należy dodać po pewnym okresie użytkowania, aby utrzymać gęstość rozcieńczonego kwasu siarkowego w elektrolitu około 1,28 g/ml; a obecnie większość z nich to akumulatory bezobsługowe, które do końca życia nie wymagają dodawania wody destylowanej.

 

2 Rola baterii

Zadaniem akumulatora jest zasilanie silnika. Gdy pojazd jest gotowy do uruchomienia, akumulator rozładuje się, aby zapewnić zasilanie rozrusznikowi, a rozrusznik będzie napędzał koło zamachowe i wał korbowy, aby się obracać, uruchamiając w ten sposób pojazd. Gdy zasilanie silnika jest niewystarczające lub nie jest uruchomione, zasila on urządzenia elektryczne w samochodzie, takie jak system audio i system oświetlenia. Gdy silnik zacznie normalnie dostarczać energię, akumulator będzie gromadzić i przechowywać energię elektryczną do wykorzystania w przyszłości.

 

3 Zastosowanie baterii

Produkty akumulatorów kwasowo-ołowiowych obejmują głównie następujące elementy, a ich zastosowania są dystrybuowane w następujący sposób:

Akumulator rozruchowy: używany głównie do uruchamiania i oświetlania samochodów, motocykli, ciągników, silników Diesla itp.;

Stała bateria: używana głównie do komunikacji, elektrowni, systemu komputerowego jako zapasowe źródło zasilania do ochrony i automatycznego sterowania;

Akumulator trakcyjny: używany głównie do różnych pojazdów akumulatorowych, wózków widłowych, wózków widłowych i innych źródeł zasilania;

Bateria kolejowa: używana głównie do rozruchu i oświetlenia lokomotyw kolejowych spalinowych, lokomotyw elektrycznych, samochodów osobowych;

Akumulator: służy głównie do przechowywania energii elektrycznej do wytwarzania energii, takiej jak energia wiatrowa i słoneczna.

 

4 Klasyfikacja baterii

Akumulatory dzielą się głównie na trzy kategorie: akumulatory kwasowo-ołowiowe, akumulatory suchoładowane i akumulatory bezobsługowe. Wśród nich znane nam wszystkim akumulatory stosowane w samochodach osobowych to w zasadzie dwa rodzaje akumulatorów kwasowo-ołowiowych i akumulatory bezobsługowe. Większość modeli dostępnych obecnie na rynku korzysta z akumulatorów bezobsługowych, a większość japońskich samochodów, nawet wysokiej klasy japońskie samochody, takie jak Lexus i Infiniti, również korzysta z akumulatorów bezobsługowych, czyli kwasowo-ołowiowych.

Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.