What happens if your lithium battery is damaged?

Co się stanie, jeśli Twoja bateria litowa zostanie uszkodzona?

Jeśli bateria litowa jest uszkodzona, może wystąpić kilka zdarzeń. Zdarzenia te są klasyfikowane według poziomu ryzyka:

Zdarzenia niskiego ryzyka są związane ze zmniejszoną wydajnością baterii:
💥 niskie napięcie,
💥Prąd jest mały, a końcowa pojemność jest niska.
Zdarzenia te nie stanowią zagrożenia dla użytkowników, ale powinny być monitorowane.

Wysokie ryzyko w następujący sposób:
⚡Akumulator zapala się lub eksploduje
⚡ Wyciek elektrolitu (toksyczny i łatwopalny)
⚡Lit jest niezwykle reaktywny i może zapalić się w kontakcie z wodą (a nawet wilgocią powietrza). Przegrzanie, przeładowanie i wstrząsy również sprzyjają reakcjom termicznym wewnątrz baterii litowych.
Powrót do blogu

Zostaw komentarz

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem.